Skoraj vsak, ki je lastnik svojega podjetja se sprašuje ali je najem računovodskega servisa primerna rešitev tudi v njegovem. Zadnje čase se vse več njih odloča za najem profesionalnih, zasebnih knjigovodij oz. knjigovodskih servisov, saj tako poskrbijo, da je njihovo knjigovodstvo v profesionalnih rokah, oni pa se lahko povsem brez skrbi osredotočijo izključno na svojo ponudbo oziroma storitev, ki jo želijo predstaviti na trgu in si tako zagotovijo maksimalno produktivnost svojega podjetja.
V knjigovodskem servisu Košir Tina vam nudimo vse vrste finančnih svetovanj in poskrbimo za vaše težave v zvezi z knjigovodstvom v vašem podjetju, hitro in diskretno. Zavedamo se, da je današnja konkurenca velika in zato skrbimo, da se naše stranke lahko brez skrbi posvečajo izključno svoji ponudbi.

 V naši ponudbi lahko najdete:
- obračun plač in vso dokumentacijo za DURS in ZPIZ
- obračun drugih osebnih prejemkov (potni stroški, dnevnice, študentske napotnice,…)
- obračun DDV (davek na dodano vrednost)
- izdelava knjigovodskih izkazov (bilanca stanja, poslovni izid, …)
- vodenje evidenc kupcev in dobaviteljev (terjatve, obveznosti, izpisi odprtih postavk)-
- vodenje poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
- vodenje evidence osnovnih sredstev (obračun amotrizacije)
- izdelava finančnih poročil (na mesečni, kvartalni, polletni ali letni ravni)
- priprava dokumentacije za pridobitev financiranja (kredit, leasing, …)
- zastopanje svojih strak pred državnimi organi,…